Nhà tôi hiện tại có 2 tầng diên tích 170 m2 . Tôi muốn mua thiêt bị thông minh tu vân giup tôi xem cần mua nhũng gì? hiện tại nhà tôi có dung Androi tv book Điều hòa , Nóng lanh 
 

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi