Tôi đang mới sử dụng chuông cửa Di-DiDo, nhưng chữ TQ nên không biết cách cài đặt giờ, ngày tháng năm cho sản phẩm. 
Xem trên HT về sản phẩm này không thấy cách hướng dẫn sử dụng.
Tôi muốn Homematic hãy hướng dẫn cho tôi và gửi giúp vào địa chỉ email: lethinhpt@gmail.com

1 trả lời

Đăng công bố

Chào bạn,
Mã hàng của bạn là gì? Chuông cửa Didida không có chức năng thời gian. Bạn xem hướng dẫn ở đây nhé:

http://homematic.vn/wp-content/uploads/2016/01/homematic_tb2l7gtbpxxxxcmxxxxxxxxxxxx_1825777276.jpg

#1

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi