Tôi có mua của Cty 1 thiết bị tăng cường tín hiệu RF batto RFXv1 nhưng không biết cách cài đặt. Xin hương dẫn.

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi