Đã trả lời

Công tắc điều khiển xa Tpe RC5H không nhận điều khiển

1 trả lời

Đăng công bố
Nhân viên 19/07/2016

Chào bạn,
Bạn thử xóa hết lệnh bằng cách vào chế độ học lệnh, rồi rút nguồn điện ra và cho học lại xem thế nào nhé
Trân trọng

#1

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi