Đã trả lời

Công tắc điều khiển xa Tpe RC5H không nhận điều khiển

1 trả lời

Đăng công bố

Chào bạn,
Bạn thử xóa hết lệnh bằng cách vào chế độ học lệnh, rồi rút nguồn điện ra và cho học lại xem thế nào nhé
Trân trọng

#1

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi