Các loại thiết bị trung gian điều khiển ngôi nhà thông minh của bạn như các bộ khuếch đại sóng, biến đổi tín hiệu, tăng khoảng cách sóng tự động..v.v Chúng đóng vai trò trung chuyển các tín hiệu, kết nối các thiết bị với nhau

Danh mục thông tin