Xem đơn hàng "Bộ điều khiển mở rộng hồng ngoại Điện Quang APOLLO DQ IR1.1" vừa được bỏ vào giỏ hàng.