Các loại công tắc cảm biến dựa theo nhiệt độ môi trường, khi đến nhiệt độ nhất định sẽ bật, hoặc tắt tùy theo nhiệt độ đo được. Các công tắc cảm biến nhiệt độ được sử dụng rộng rãi trong nhà (cảnh báo nhiệt độ, bếp, trần, khu vực nắng nóng, bể cá…) hoặc sử dụng trong nông nghiệp, tưới tiêu, trồng cây, v.v…

Danh mục thông tin