Ứng dụng công nghệ cảm ứng chuyển động Radar vi sóng hoặc cảm ứng chuyển động thân nhiệt PIR, đèn thông minh sẽ phát hiện chuyển động và bật tắt đèn để tiết kiệm điện

Danh mục thông tin