Bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh

Bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh là bộ não quản lý, kết nối và điều khiển các thiết bị nhà thông minh. Đây là thiết bị trung tâm đóng vai trò quan trọng, sử dụng các công nghệ không dây như wifi, bluetooth, zigbee, hồng ngoại và tín hiệu RF để phối kết hợp chức năng của các thiết bị điện thông minh khác tạo thành ngữ cảnh phù hợp, giúp người dùng sử dụng app trên smartphone quản lý toàn diện hệ thống nhà thông minh và điều khiển từ xa qua internet.

Danh mục thông tin