Các loại cảm biến an ninh như cảm biến má từ (cảm biến cửa mở), cảm biến rung, cảm biến chuyển động hồng ngoại phát hiện chuyển động, cảm biến kính vỡ, v.v… dùng kết hợp với các bộ kit an ninh hoặc trung tâm an ninh, tăng thêm vị trí cần bảo vệ trong ngôi nhà bạn.
Ngoài ra, có thể kết hợp các cảm biến này dùng trong các ngữ cảnh nhà thông minh như mở cửa thì bật đèn, bật điều hòa… cần kết hợp với các trung tâm nhà thông minh khác nhau.

Danh mục thông tin