Công tắc hẹn giờ bật tắt tự động thiết bị điện theo nhiều kiểu như hẹn giờ bật tắt cố định theo giờ, hẹn giờ đếm lùi, hẹn giờ theo chu kỳ, hẹn giờ lặp lại trong ngày, trong tuần….Có nhiều loại công nghệ như công tắc hẹn giờ cơ, công tắc hẹn giờ điện tử

Danh mục thông tin