Công tắc bật tắt đèn bằng cảm biến tiệm cận hồng ngoại, bạn có thể phẩy tay qua lại ở khoảng cách nhất định để bật tắt đèn, đây cũng có thể gọi là công tắc cảm biến không tiếp xúc do không cần trực tiếp đụng vào công tắc.

Danh mục thông tin