Các thiết bị định vị giúp bạn xác định được đồ vật gắn với chúng đang ở đâu, để bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng. Hoặc thiết bị định vị sẽ giúp bạn xác định rõ đồ vật, trẻ em cần bảo vệ đi ra ngoài tầm kiểm soát, một số thiết bị có khả năng định vị tọa độ GPS trên smartphone giúp bạn an tâm và kiểm soát mọi thứ mình cần bảo vệ

Danh mục thông tin