Các loại thiết bị chuông thông báo thông minh khi khách đến (chuông báo khách cảm ứng), ngoài ra còn hỗ trợ chế độ báo trộm phòng kẻ gian đột nhập sẽ kêu chuông báo động

Danh mục thông tin