Thiết bị hệ thống Smarthome

Các thiết bị cần phải có trong 1 hệ thống nhà thông minh Smarthome là các thiết bị có thể kết nối với nhau, hoạt động cùng nhau với một ngữ cảnh được thiết lập sẵn.

Danh mục thông tin