Các loại remote điều khiển tần số Radio có khả năng xuyên tường, vật cản, cho khoảng cách xa.

Danh mục thông tin