Chuông cửa báo khách thông minh

Chuông cửa báo khách thông minh hay chuông cổng thông minh sử dụng các cảm biến chuyển động, âm thanh, nhận biết sử có mặt của người và thông báo cho gia chủ, ngoài ra nhiều loại chuông cửa thông minh có camera để thu hình khách, hoặc kết hợp chức năng với các thiết bị điện thông minh khác trong gia đình.

Danh mục thông tin