Danh mục các sản phẩm mang thương hiệu Batto Smarthome. Batto là nhà sản xuất các thiết bị, cảm biến thông minh, có xưởng sản xuất tại Hà Nội, tập trung sản xuất các thiết bị điện tử thông minh mang thương hiệu Batto Smarthome. Batto cũng là nhà sản xuất gốc (OEM) cho 1 số thương hiệu trên thị trường